Slider 1
Slider 2
Slider 3
Slider 4

Tko smoDruštvo Crvenog križa Istarske županije prema pravnom ustroju je udruga koja svoj rad temelji na Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/2010), Zakonu o udrugama („Narodne novine“, broj 74/2014, 70/2017) i Statutu Društva Crvenog križa Istarske županije koji je donijela  Skupština Društva Crvenog križa Istarske županije  na sjednici održanoj 29. srpnja 2016. godine.

Društvo Crvenog križa Istarske županije kao jedan od ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa, zajednica je 7 gradskih društava Crvenog križa s područja Istarske županije.

Društvo Crvenog križa Istarske županije djeluje nepristrano i bez diskriminacije radi promicanja i ostvarivanja humanitarnih ciljeva i programa od opće koristi, a djeluje na osnovi misije i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

ZNAK

Znak Društva Crvenog križa Istarske županije je crveni križ na bijelom polju, koji se koristi u skladu sa Ženevskim konvencijama od 12. kolovoza 1949. i njihovim Dopunskim protokolima , Pravilima o upotrebi znaka Crvenog križa ili Crvenog polumjeseca u nacionalnim društvima, Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu, te rezolucijama  Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca o korištenju znaka i naziva crvenog križa, crvenog polumjeseca i crvenog kristala.

TEMELJNA NAČELA

HUMANOST

Međunarodni pokret Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca, nastao u želji da bez diskriminacije pruža pomoć svim ranjenicima na bojnom polju nastoji u svim prilikama spriječiti i ublažiti ljudsku patnju. Svrha Pokreta je zaštita života i zdravlja te osiguranje poštivanja ljudske osobe. On promiče uzajamno razumijevanje, prijateljstvo, suradnju i trajan mir među svim narodima.

NEPRISTRANOST

Pokret ne pravi razliku s obzirom na nacionalnu, rasnu, vjersku, klasnu ili političku pripadnost pojedinca, već nastoji ublažiti njegove muke, isključivo vodeći računa o njegovim potrebama, dajući prednost najhitnijim slučajevima unesrećenih.

NEUTRALNOST

Da bi očuvao povjerenje svih, pokret se ne opredjeljuje u neprijateljstvima i ne upušta se u rasprave političke, rasne, vjerske ili ideološke prirode.

NEOVISNOST

Pokret je neovisan. Nacionalna društva, iako su pomoćna tijela humanitarnih službi svojih vlada i podvrgnuta zakonima svojih zemalja, moraju očuvati svoju autonomiju kako bi u svako doba mogla djelovati u skladu s načelima Pokreta.

DOBROVOLJNOST

Pokret je dobrovoljan i ne pokreće ga želja za dobitkom.

JEDINSTVO

U svakoj zemlji može postojati samo jedno društvo Crvenog križa ili Crvenog polumjeseca. Ono mora biti dostupno svima i provoditi humanitarnu djelatnost na cjelokupnom teritoriju.

UNIVERZALNOST

Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, u kojem sva društva imaju jednak položaj i dijele jednaka prava i dužnosti uzajamnog pomaganja, svjetski je pokret.

MISIJA I VIZIJA

Misija Crvenog križa Istarske županije je olakšavanje ljudskih patnji, zaštita ljudskog života, zdravlja i dostojanstva, osobito za vrijeme oružanih sukoba i ostalih velikih nesreća i katastrofa na području Istarske županije. Crveni križ u Istarskoj županiji ostvaruje humanitarne ciljeve i zadaće u području zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja i zalaže se za poštivanje međunarodnog humanitarnog prava i zaštitu ljudskih prava. Posebne obveze i zadaće ima u situacijama oružanih sukoba, velikih prirodnih i ekoloških i tehnoloških i drugih nesreća i epidemija s posljedicama masovnih stradanja ljudi.

Crveni križ u Istri djeluje kao suvremena, dinamična, koordinirana mreža gradskih i županijskog društva, koja u partnerstvu s drugim institucijama i organizacijama civilnog društva, te uz volontersku i donatorsku potporu građana, javnog i privatnog sektora, u praksi ostvaruje načela međunarodnog pokreta,  pravovremeno odgovara na  potrebe i doprinosi sigurnosti, zdravlju, kvaliteti života i socijalnoj koheziji zajednica.

 


Povratak

Kalendar događanja

Lipanj
2
3 4 5 7 8 9
10 11 12 15 16
17 18 19 22 23
29 30

Županijski interventni tim

Ulaz za korisnike

Linkovi


Društvo Crvenog križa Istarske županije

Podaci o udruzi

Registarski broj: 18000059
RNO broj : 0010251
NKO broj : 8899
Rješenjem Ureda državne uprave u IŽ Klasa: UP/ I -550 – 01/16-01/16, Urbroj: 2163 – 05 – 03-16-12 udruzi je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno čl. 2 Zakona o humanitarnoj pomoći(NN 102/15)

Kontakt podaci

Telefon: 052/ 624 – 579
Ravnateljica : 091 595 9716
Služba spašavanja života na vodi : 091 518 9337
Administracija : 091 624 5798
e- mail: hck.istra@gmail.com
Facebook stranica: Crveni križ Istra

Adresa

Društvo Crvenog križa Istarske županije
Narodnog doma 2
52000 Pazin

Poslovni podaci

OIB: 29929049747
MB: 1014242
Žiro - račun: HR5224070001158018679 (OTP banka d.d.)