Slider 1
Slider 2
Slider 3
Slider 4

Prva pomoć

Opći cilj programa Prve pomoći (PP) je osposobljavanje što većeg broja osoba za pružanje prve pomoći u neželjenim situacijama ozljeda i bolesti u svakodnevnom životu te u slučaju katastrofa, kao i ciljanih skupina koje su to zakonski obvezne učiniti.

Pojedinačni ciljevi programa Prve pomoći su:

· educirati različite segmente građanstva za pružanje prve pomoći,

· održavati dostatan broj predavača prve pomoći,

· obučavati ekipe prve pomoći za sudjelovanje na natjecanjima/smotrama.

Program PP provodi se kao javna ovlast sukladno Zakonu o HCK (NN 71/10), prema europskim i međunarodnim smjernicama za prvu pomoć i programima HCK. Za kandidate za vozače vozila na motorni pogon, program se provodi prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08 i pripadajuće izmjene i dopune) i pripadajućim pravilnicima. Za poslovni sektor, program se provodi sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14 i 118/14), dok se za prosvjetne djelatnike provodi sukladno „Pravilniku o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima“ (NN 132/13). Edukacija učenika provodi se prema modulu „Živjeti zdravo“ Kurikuluma zdravstvenog odgoja.

Korisnici programa PP su ciljane skupine (kandidati za vozače vozila na motorni pogon, djelatnici privatnog sektora, učenici OŠ i SŠ, udruge, ustanove i sl.) te šire građanstvo i lokalna zajednica.

 

PRVA POMOĆ KAO AKTIVNOST DRUŠTAVA CRVENOG KRIŽA U ISTRI

EDUKACIJA DJECE I MLADIH

"Pomozi medi Jurici" radionica je namijenjena djeci vrtićke dobi. S pitanjima i odgovorima o prvoj pomoći prilagođenima toj dobi, upoznaju ih volonteri i mladi Crvenog križa uz pomoć simpatičnog i nestašnog mede Jurice koji često upada u nevolje.

Radionicu o prvoj pomoći za 4. razrede OŠ provode članovi klubova mladih Crvenog križa i upoznaju ih s osnovnim tehnikama prve pomoći.

Radionicu o prvoj pomoći za 7. razrede OŠ provode volonteri i predavači prve pomoći, tema radionice su stanja koja zahtijevaju neodgodive postupke prve pomoći

Natjecanja mladih Crvenog križa kao priprema za njih provode se na gradskoj i županijskoj razini u dvije kategorije – osnovna škola – pomladak i srednja škola – mladi. Natjecanja su uvrštena u sustav školskih natjecanja. Pobjednici sudjeluju na državnom natjecanju mladih Hrvatskog Crvenog križa.

Sudionici Nacionalnog natjecanja ekipa prve pomoći za odrasle ne natječu se na gradskoj i nacionalnoj razini već pobjednici odlaze na Europsko natjecanje prve pomoći (FACE).

 

EDUKACIJA VOLONTERA CRVENOG KRIŽA

            Gradska društva Crvenog križa u Istri, uz podršku Društva Crvenog križa Istarske županije, provode osposobljavanje i treninge volontera koji se ovisno o interesima i sposobnostima mogu uključiti u natjecanja prve pomoći za mlade ili odrasle. Dio volontera uključen je sastav Interventnih timova za djelovanje u velikim nesrećama i katastrofama.


EDUKACIJA GRAĐANA I TVRTKI

            Sva gradska društva Crvenog križa u Istri provode radionice i tečajeve osposobljavanja prve pomoći i to:

-          Osnovni tečaj prve pomoći (kandidati za vozače motornih vozila, radnici za zaštitu na radu, tečajevi za građanstvo)

-          Tečaj reanimacije uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora (AVD)

-          Ostali tečajevi koji su kombinacija različitih elemenata i mogu biti prilagođeni specifičnim potrebama, kraćeg ili dužeg trajanja uz mogućnost realističnog prikaza ozljeda


Povratak

Kalendar događanja

Srpanj
2 3 5 6 7
8 9 10 12 13 14
17 20 21
22 23 26 27 28
30 31

Županijski interventni tim

Ulaz za korisnike

Linkovi


Društvo Crvenog križa Istarske županije

Podaci o udruzi

Registarski broj: 18000059
RNO broj : 0010251
NKO broj : 8899
Rješenjem Ureda državne uprave u IŽ Klasa: UP/ I -550 – 01/16-01/16, Urbroj: 2163 – 05 – 03-16-12 udruzi je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno čl. 2 Zakona o humanitarnoj pomoći(NN 102/15)

Kontakt podaci

Telefon: 052/ 624 – 579
Ravnateljica : 091 595 9716
Služba spašavanja života na vodi : 091 518 9337
Administracija : 091 624 5798
e- mail: hck.istra@gmail.com
Facebook stranica: Crveni križ Istra

Adresa

Društvo Crvenog križa Istarske županije
Narodnog doma 2
52000 Pazin

Poslovni podaci

OIB: 29929049747
MB: 1014242
Žiro - račun: HR5224070001158018679 (OTP banka d.d.)