Corona 2
Corona 2

Partneri

 •  Istarska županija
 •  Centri za socijalnu skrb u Istarskoj županiji
 •  Opća bolnica Pula
 •  KBC Rijeka - Klinički zavod za transfuzijsku medicinu
 •  Zavod za javno zdravstvo Istarske županije
 •  Istarski domovi zdravlja
 •  Zavod za hitnu medicine Istarske županije
 •  Lučka kapetanija Pula
 •  Vatrogasna zajednica Istarske županije
 •  DUZS-Područni ured  Pazin
 •  Javne vatrogasne postrojbe svih gradova u Istarskoj županiji
 •  MUP – Policijska uprava Istarska
 •  Društva Crvenog križa u zemlji i inozemstvu
 •  Udruge građana u Istarskoj županiji
 •  Odgojno obrazovne ustanove u Istarskoj županiji

Povratak

Kalendar događanja

Travanj
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Županijski interventni tim

Ulaz za korisnike

Linkovi


Društvo Crvenog križa Istarske županije

Podaci o udruzi

Registarski broj: 18000059
RNO broj : 0010251
NKO broj : 8899
Rješenjem Ureda državne uprave u IŽ Klasa: UP/ I -550 – 01/16-01/16, Urbroj: 2163 – 05 – 03-16-12 udruzi je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno čl. 2 Zakona o humanitarnoj pomoći(NN 102/15)

Kontakt podaci

Telefon: 052/ 624 – 579
Ravnateljica : 091 595 9716
Služba spašavanja života na vodi : 091 518 9337
Administracija : 091 624 5798
091 624 5796
Računovodstvo : 091 624 5799
e- mail: hck.istra@gmail.com
Facebook stranica: Crveni križ Istra

Adresa

Društvo Crvenog križa Istarske županije
Narodnog doma 2
52000 Pazin

Poslovni podaci

OIB: 29929049747
MB: 1014242
Žiro - račun: HR5224070001158018679 (OTP banka d.d.)