Prva fotografija
Druga fotografija
Treća fotografija
Četvrta fotografija

Zbor instruktora Službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja HCK

Zbor instruktora Službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja HCK

Ovaj vikend održan je Zbor instruktora Službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja Hrvatskog Crvenog križa. U radu Zbora sudjelovali su i instruktori iz Istre Sebastijan Labinjan i Vedran Ujčić. Instruktor pripravnik Sara Vižintin je uspješno  završila proces obuke za naziv Instruktora Spasilačke službe te na Zboru prezentirala svoj završni rad te je time Istarska županija bogatija za još jednog instruktora. Na Zboru se raspravljalo o aktivnostima koje su se provele u protekloj godinu na području RH te su se  planirale aktivnosti  za 2019. godinu.

Galerija


Povratak

Kalendar događanja

Svibanj
1 4 5
6 7 8 10 11 12
15 17 18 19
20 21 22 24 25 26
27 28 31

Županijski interventni tim

Ulaz za korisnike

Linkovi


Društvo Crvenog križa Istarske županije

Podaci o udruzi

Registarski broj: 18000059
RNO broj : 0010251
NKO broj : 8899
Rješenjem Ureda državne uprave u IŽ Klasa: UP/ I -550 – 01/16-01/16, Urbroj: 2163 – 05 – 03-16-12 udruzi je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno čl. 2 Zakona o humanitarnoj pomoći(NN 102/15)

Kontakt podaci

Telefon: 052/ 624 – 579
Ravnateljica : 091 595 9716
Služba spašavanja života na vodi : 091 518 9337
Administracija : 091 624 5798
091 624 5796
Računovodstvo : 091 624 5799
e- mail: hck.istra@gmail.com
Facebook stranica: Crveni križ Istra

Adresa

Društvo Crvenog križa Istarske županije
Narodnog doma 2
52000 Pazin

Poslovni podaci

OIB: 29929049747
MB: 1014242
Žiro - račun: HR5224070001158018679 (OTP banka d.d.)