Prva fotografija
Druga fotografija
Treća fotografija
Četvrta fotografija

Trening za trenere iz područja psihosocijalne podrške u okviru projekt PFA-CE

Trening za trenere iz područja psihosocijalne podrške u okviru projekt PFA-CE

Od 1. do 3. ožujka u Centru za edukaciju Orahovica održan je Trening za trenere iz područja psihosocijalne podrške u okviru projekta PFA-CE. Na treningu koji je trajao tri dana raspravljalo se o novim Smjernicama Operativnih snaga HCK te uloge tima za Psihosocijalnu podršku koji je dio njih. Predstavljen je osnovni modul za obuku Osnovne jedinice Interventnog tima iz psihosocijalne podrške te se raspravljalo o Specijalističkoj edukaciji iz psihosocijalne podrške koju će volonteri moći završiti ukoliko budu zainteresirani nakon završene obuke iz OJIT. Zadnjeg dana održana je rasprava i prezentacija na temu Koordinacije i podrške spontanim volonterima. Iz DCKIŽ  edukaciji  je prisustvovala ravnateljica Sandra Stipanov.

Galerija


Povratak

Kalendar događanja

Svibanj
1 4 5
6 7 8 10 11 12
15 17 18 19
20 21 22 24 25 26
27 28 31

Županijski interventni tim

Ulaz za korisnike

Linkovi


Društvo Crvenog križa Istarske županije

Podaci o udruzi

Registarski broj: 18000059
RNO broj : 0010251
NKO broj : 8899
Rješenjem Ureda državne uprave u IŽ Klasa: UP/ I -550 – 01/16-01/16, Urbroj: 2163 – 05 – 03-16-12 udruzi je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno čl. 2 Zakona o humanitarnoj pomoći(NN 102/15)

Kontakt podaci

Telefon: 052/ 624 – 579
Ravnateljica : 091 595 9716
Služba spašavanja života na vodi : 091 518 9337
Administracija : 091 624 5798
091 624 5796
Računovodstvo : 091 624 5799
e- mail: hck.istra@gmail.com
Facebook stranica: Crveni križ Istra

Adresa

Društvo Crvenog križa Istarske županije
Narodnog doma 2
52000 Pazin

Poslovni podaci

OIB: 29929049747
MB: 1014242
Žiro - račun: HR5224070001158018679 (OTP banka d.d.)