Slider 1
Slider 2
Slider 3
Slider 4

Tečaj osposobljavanja spasilaca

Tečaj osposobljavanja spasilaca

U organizaciji Društva Crvenog križa Istarske županije 16. i 17. 05. je održan dvodnevni tečaj obnove uvjerenja o osposobljenosti spasilaca koje izdaje Hrvatski Crveni križ s rokom valjanosti od dvije godine. Obnovu je uspješno završilo 8 spasilaca.

Od 23. do 29. 05. održan je sedmodneni tečaj osposobljavanja spasilaca na otvorenim vodama koji se satoji od teoretske nastave u predavaonici i praktične nastave na otvorenim vodama i bazenu. Teorijski dio obuke održao se u hotelu Pula dok je praktični dio odrađen na Gradskim bazenima Pula i plaži Mornar u Puli.

Tečaju je prisustvovalo 11 polaznika od kojih je 10 uspješno završilo obuku te time steklo licencu za spasioca na otvorenim vodama.

Oba tečaja su uz podršku regionalnog koordinatora Službe spašavanja na vodi za Istarsku županiji Sebastijana Labinjana vodili članovi ISK „Boškarin“ – Sara Vižintin, Saša Kutlača, Brigita Šimunac i Matea Stankić, dok su se za dio oko prve pomoći pobrinuli licencirani predavači dr. Ante Valčić i dr.Sanjin Bučić.

Galerija


Povratak

Kalendar događanja

Srpanj
1 2 3
5 6 9 10
13 15 16 17
18 19 20 22 23 24
25 27 29 30 31

Županijski interventni tim

Ulaz za korisnike

Linkovi


Društvo Crvenog križa Istarske županije

Podaci o udruzi

Registarski broj: 18000059
RNO broj : 0010251
NKO broj : 8899
Rješenjem Ureda državne uprave u IŽ Klasa: UP/ I -550 – 01/16-01/16, Urbroj: 2163 – 05 – 03-16-12 udruzi je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno čl. 2 Zakona o humanitarnoj pomoći(NN 102/15)

Kontakt podaci

Telefon: 052/ 624 – 579
Ravnateljica : 091 595 9716
Služba spašavanja života na vodi : 091 518 9337
Administracija : 091 624 5798
e- mail: hck.istra@gmail.com
Facebook stranica: Crveni križ Istra

Adresa

Društvo Crvenog križa Istarske županije
M.B.Rašana 5
52000 Pazin

Poslovni podaci

OIB: 29929049747
MB: 1014242
Žiro - račun: HR5224070001158018679 (OTP banka d.d.)