Slider 1
Slider 2
Slider 3
Slider 4

„Susjed pomaže prvi“ drugi ciklus edukacija

„Susjed pomaže prvi“ drugi ciklus edukacija


U Crvenom krstu/križu Brčko distrikta BiH održana je u listopadu  edukacija iz „Psihosocijalne edukacije u kriznim situacijama“ te iz „Osobne opreme i evakuacije unesrećenih osoba transportnim sredstvima. Ovo je drugi ciklus edukacija koji djelatnici DCKIŽ održavaju za volontere i djelatnike Crvenog krsta/križa Brčko distrikta iz BiH s kojima imaju već od 2015. godine  kvalitetnu suradnju, vezanu uz različite aktivnosti tijekom godine. Djelatnici Crvenog krsta/križa Brčko distrikta BiH pozvali su instruktore iz Istarske županije da im održe edukacije za buduće članove njihovih Interventnih jedinica. Budući oni na svom području za te teme nemaju osobe educirane koje bi mogle podučavati njihove volontere pozvani su instruktori iz HCK. Pod logom “Susjed pomaže prvi“ u Crvenom krstu/križu Brčko distrikta djelatnici Društva Crvenog križa Istarske županije Sebastijan Labinjan, Sandra Stipanov i Patricija Blažević Benković održali su volonterima i djelatnicima Crvenog krsta/križa Brčko distrikta BiH edukacije i to iz „Osobne opreme i evakuacije unesrećenih osoba transportnim sredstvima“ te Osnovnu edukaciju: „Psihosocijalna podrška u kriznim situacijama“. Cilj prve edukacije bio je osposobiti njihove volontere za što sigurniji rad sa spasilačkim nosilima tijekom transporta unesrećenih osoba dok je cilj edukacije iz psihosocijalne bio poučiti buduće volontere koji se budu zatekli u nekoj kriznoj situaciji da nauče kako se suočiti sa stresom koji je prisutan i kod pomagača i kod korisnika na terenu tijekom kriznih situacija. Prvom ciklusu održanom u srpnju edukaciji je prisustvovalo 20 volontera i djelatnika, a edukaciji koja se održala u listopadu prisustvovala su 22 nova volontera i djelatnika.

Galerija


Povratak

Kalendar događanja

Studeni
1 2 5 6 7
8 13 14
15 16 18 19 20 21
22 23 26 28
29

Županijski interventni tim

Ulaz za korisnike

Linkovi


Društvo Crvenog križa Istarske županije

Podaci o udruzi

Registarski broj: 18000059
RNO broj : 0010251
NKO broj : 8899
Rješenjem Ureda državne uprave u IŽ Klasa: UP/ I -550 – 01/16-01/16, Urbroj: 2163 – 05 – 03-16-12 udruzi je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno čl. 2 Zakona o humanitarnoj pomoći(NN 102/15)

Kontakt podaci

Telefon: 052/ 624 – 579
Ravnateljica : 091 595 9716
Služba spašavanja života na vodi : 091 518 9337
Administracija : 091 624 5798
e- mail: hck.istra@gmail.com
Facebook stranica: Crveni križ Istra

Adresa

Društvo Crvenog križa Istarske županije
M.B.Rašana 5
52000 Pazin

Poslovni podaci

OIB: 29929049747
MB: 1014242
Žiro - račun: HR5224070001158018679 (OTP banka d.d.)