Prva fotografija
Druga fotografija
Treća fotografija
Četvrta fotografija

Sastanak članova tima Osnovne jedinice

Sastanak članova tima Osnovne jedinice

U prostorijama Motela „Lovac“  u Pazinu u četvrtak  5.rujna održan je sastanak članova Osnovne jedinice DCKIŽ. Sastanku je prisustvovalo dvadesetak članova tima. Na sastanku se razgovaralo o aktivnostima koje su se provele u prvih devet mjeseci 2019. godine te su članovi raspravljali o onima koje će se provesti do kraja 2019. godine. Druženje je prošlo u interaktivnom tonu. Članovi su iznosili svoja razmišljanja o provedenim akcijama i komentirali kako bi trebalo u budućnosti odrađivati druge.  


Povratak

Kalendar događanja

Veljača
1 2
3 5 7 8 9
10 14 15 16
17 18 21 22 23
24 25

Županijski interventni tim

Ulaz za korisnike

Linkovi


Društvo Crvenog križa Istarske županije

Podaci o udruzi

Registarski broj: 18000059
RNO broj : 0010251
NKO broj : 8899
Rješenjem Ureda državne uprave u IŽ Klasa: UP/ I -550 – 01/16-01/16, Urbroj: 2163 – 05 – 03-16-12 udruzi je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno čl. 2 Zakona o humanitarnoj pomoći(NN 102/15)

Kontakt podaci

Telefon: 052/ 624 – 579
Ravnateljica : 091 595 9716
Služba spašavanja života na vodi : 091 518 9337
Administracija : 091 624 5798
091 624 5796
Računovodstvo : 091 624 5799
e- mail: hck.istra@gmail.com
Facebook stranica: Crveni križ Istra

Adresa

Društvo Crvenog križa Istarske županije
Narodnog doma 2
52000 Pazin

Poslovni podaci

OIB: 29929049747
MB: 1014242
Žiro - račun: HR5224070001158018679 (OTP banka d.d.)