Corona 2
Corona 2

Održana pokazna vježba NAMIRG PULA 2019

Održana  pokazna vježba NAMIRG PULA 2019

U akvatoriju pulske luke održana je pokazna vježba NAMIRG PULA 2019 – sveobuhvatna javna vježba provjere spremnosti za intervenciju.

Specijalistički intervetni tima za spašavanje na vodi HCK s Rescue Runnerom, u sklopu vježbe, sudjelovao je u akciji traganja i spašavanja osoba u moru.

Ostali sudionici vježbe bili su Crveni križ Pula, DCKIŽ, predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva obrane, članovi nacionalnog Stožera za provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, Vatrogasne zajednice Istarske županije, Stožera civilne zaštite Istarske županije, Županijskog operativnog centra Istarske županije, Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije,  te tvrtke Jadrolinija d.o.o. i Dezinsekcija d.o.o.

Tekst preuzet sa stranica HCK.

Galerija


Povratak

Kalendar događanja

Lipanj
3 5 6 7
11 12
15 16 17 19 20 21
22 23 24 27 28
30

Županijski interventni tim

Ulaz za korisnike

Linkovi


Društvo Crvenog križa Istarske županije

Podaci o udruzi

Registarski broj: 18000059
RNO broj : 0010251
NKO broj : 8899
Rješenjem Ureda državne uprave u IŽ Klasa: UP/ I -550 – 01/16-01/16, Urbroj: 2163 – 05 – 03-16-12 udruzi je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno čl. 2 Zakona o humanitarnoj pomoći(NN 102/15)

Kontakt podaci

Telefon: 052/ 624 – 579
Ravnateljica : 091 595 9716
Služba spašavanja života na vodi : 091 518 9337
Administracija : 091 624 5798
091 624 5796
Računovodstvo : 091 624 5799
e- mail: hck.istra@gmail.com
Facebook stranica: Crveni križ Istra

Adresa

Društvo Crvenog križa Istarske županije
Narodnog doma 2
52000 Pazin

Poslovni podaci

OIB: 29929049747
MB: 1014242
Žiro - račun: HR5224070001158018679 (OTP banka d.d.)