Slider 1
Slider 2
Slider 3
Slider 4

Ekološka akcija prikupljanja otpada s morskog dna na području Nacionalnog parka Brijuni

Ekološka akcija prikupljanja otpada s morskog dna na području Nacionalnog parka Brijuni


U sklopu projekta „Ronimo za čisti Jadran“ 22. travnja 2023. održana je prva ekološka akcija prikupljanja otpada s morskog dna na području Nacionalnog parka Brijuni. U ekološkoj akciji sudjelovali su djelatnici Nacionalnog parka Brijuni, volonteri i djelatnici Hrvatskog Crvenog Križa, Gradskog društva Crvenog križa Pula i Društva Crvenog križa Istarske županije, te ronioci Ronilačkog saveza Istarske županije (CPA Pula, DPI Mina Pula, KPA Rovinj, RK Ugor Vrsar, RK Loligo Vodnjan, D.S.C. Pula, Eko more Medulin, RK Centar Medulin i KPA Uljanik Pula). Ukupno je sudjelovalo 60 osoba.

Akcija čišćenja je provedena na sljedećim lokacijama: u luci Malog Brijuna, u luci, uvali Kosir i Kozlac na Velikom Brijunu i na području oko otoka Sv. Jerolima. Prikupljeno je oko 700kg otpada.

Kroz provedbu ekoloških aktivnosti želimo ukloniti i propisno zbrinuti otpad s morskog dna, te podignuti svijest građana i gostiju Nacionalnog parka Brijuni o problemu zagađenja mora, potrebi za zaštitom okoliša i podmorja te odgovornom odlaganju otpada.
Hrvatski Crveni križ zahvaljuje svim sudionicima, a posebno roniocima koji su usprkos hladnom moru uspješno odradili akciju čišćenja podmorja.
Ekološka akcija provedena je uz financijsku potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Provedbom ove akcije ujedno je obilježen i Dan planeta Zemlje.

Projekt „Ronimo za čisti Jadran“ Hrvatski Crveni križ provodi uz financijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Cilj projekta “Ronimo za čišti Jadran“ je kroz organiziranje ekoloških akcija za prikupljanje otpada s morskog dna doprinijeti uklanjanju i zbrinjavanju morskog otpada, te smanjenju namjerno ili slučajnog unosa otpada u morski ekosustav.

Osim održane eko akcije u Nacionalnom parku Brijuni projekt će se provoditi i na području Nacionalnog parka Kornati te Parku prirode Telašćica.

Hrvatski Crveni križ provedbom ekoloških akcija pridonosi  podizanju svijest javnosti o  potrebi očuvanja posebno zaštićenog i ekološki značajnog područja u moru i obalnom području, a sve u svrhu očuvanja i obnavljanja morskih i obalnih ekosustava.

Galerija


Povratak

Kalendar događanja

Lipanj
2
3 4 5 7 8 9
10 11 12 15 16
17 18 19 22 23
29 30

Županijski interventni tim

Ulaz za korisnike

Linkovi


Društvo Crvenog križa Istarske županije

Podaci o udruzi

Registarski broj: 18000059
RNO broj : 0010251
NKO broj : 8899
Rješenjem Ureda državne uprave u IŽ Klasa: UP/ I -550 – 01/16-01/16, Urbroj: 2163 – 05 – 03-16-12 udruzi je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno čl. 2 Zakona o humanitarnoj pomoći(NN 102/15)

Kontakt podaci

Telefon: 052/ 624 – 579
Ravnateljica : 091 595 9716
Služba spašavanja života na vodi : 091 518 9337
Administracija : 091 624 5798
e- mail: hck.istra@gmail.com
Facebook stranica: Crveni križ Istra

Adresa

Društvo Crvenog križa Istarske županije
Narodnog doma 2
52000 Pazin

Poslovni podaci

OIB: 29929049747
MB: 1014242
Žiro - račun: HR5224070001158018679 (OTP banka d.d.)