Slider 1
Slider 2
Slider 3
Slider 4

Edukacija voditelja Nordijskog hodanja u sklopu projekta DCKIŽ“Korak za srce“

Edukacija voditelja Nordijskog hodanja u sklopu projekta DCKIŽ“Korak za srce“

S aktivnošću Nordijskog hodanja DCKIŽ započelo je prošle godine u sklopu projekta kojeg smo nazvali „Korak za srce“ na području GDCK Labin i Buzet. Kako je jedan od Javnozdravstvenih prioriteta u Istarskoj županiji upravo „Prevencija i rehabilitacija kardiovaskularnih bolesti “ odlučili smo i u ovoj godini nastaviti s tom aktivnošću. Nažalost, u travnju smo zbog situacije s koronavirusom morali otkazati grupu koja je bila planirana na području GDCK Pule, ali od 30. rujna na području GDCK Rovinj krenula je nova grupa koja će hodati tijekom listopada. Kako je aktivnost lijepo prihvaćena na terenu u dogovoru s Istarskim domovima zdravlja odlučili smo u 2021. godini proširiti Nordijsko hodanje na područje cijele županije, stoga je u subotu 10. listopada trenerica DCKIŽ Kristina Jurić održala prvi dio edukacije voditelja Nordijskog hodanja. Edukaciji je prisustvovalo 10 polaznika iz GDCK Pula, Labin, Buzet i Pazin. Nakon odrađenog uvodnog predavanja i treninga na terenu voditelji će nastaviti edukaciju kroz praktični dio gdje će raditi s grupama koje hodaju na području naše županije. Cilj je proširiti ovo važnu aktivnost na što više korisnika u našoj zajednici jer je dokazano da ima izrazito pozitivne učinke na lokomotorni, kardiovaskularni te respiratorni sustav.


Povratak

Kalendar događanja

Prosinac
1 2 4 6
7 9 11 12 13
14 15 16 18 19 20
21 22 25 26 27
28 29 31

Županijski interventni tim

Ulaz za korisnike

Linkovi


Društvo Crvenog križa Istarske županije

Podaci o udruzi

Registarski broj: 18000059
RNO broj : 0010251
NKO broj : 8899
Rješenjem Ureda državne uprave u IŽ Klasa: UP/ I -550 – 01/16-01/16, Urbroj: 2163 – 05 – 03-16-12 udruzi je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno čl. 2 Zakona o humanitarnoj pomoći(NN 102/15)

Kontakt podaci

Telefon: 052/ 624 – 579
Ravnateljica : 091 595 9716
Služba spašavanja života na vodi : 091 518 9337
Administracija : 091 624 5798
091 624 5796
Računovodstvo : 091 624 5799
e- mail: hck.istra@gmail.com
Facebook stranica: Crveni križ Istra

Adresa

Društvo Crvenog križa Istarske županije
M.B.Rašana 5
52000 Pazin

Poslovni podaci

OIB: 29929049747
MB: 1014242
Žiro - račun: HR5224070001158018679 (OTP banka d.d.)