Slider 1
Slider 2
Slider 3
Slider 4

Događanja za datum 12.11.2021.

12.11.2021.

Akcija darivanja krvi u Pazinu

Akcija darivanja krvi u Pazinu. Više informacija o akciji možete saznati: GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA PAZIN Prolaz Ernesta Jelušića 2 52000 Pazin http://www.crvenikrizpazin.hr/ 052 624 079 ckpazin@gmail.com https://www.facebook.com/Gradsko-dru%C5%A1tvo-Crvenog-kri%C5%BEa-Pazin-1493591900964736Povratak

Kalendar događanja

Studeni
1 2 5 6 7
8 13 14
15 16 18 19 20 21
22 23 26 28
29

Županijski interventni tim

Ulaz za korisnike

Linkovi


Društvo Crvenog križa Istarske županije

Podaci o udruzi

Registarski broj: 18000059
RNO broj : 0010251
NKO broj : 8899
Rješenjem Ureda državne uprave u IŽ Klasa: UP/ I -550 – 01/16-01/16, Urbroj: 2163 – 05 – 03-16-12 udruzi je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno čl. 2 Zakona o humanitarnoj pomoći(NN 102/15)

Kontakt podaci

Telefon: 052/ 624 – 579
Ravnateljica : 091 595 9716
Služba spašavanja života na vodi : 091 518 9337
Administracija : 091 624 5798
e- mail: hck.istra@gmail.com
Facebook stranica: Crveni križ Istra

Adresa

Društvo Crvenog križa Istarske županije
M.B.Rašana 5
52000 Pazin

Poslovni podaci

OIB: 29929049747
MB: 1014242
Žiro - račun: HR5224070001158018679 (OTP banka d.d.)